Ram 4 4GB bus 2666 Laptop Máy Bộ Cũ

790

R4 LAP 4G/2666 MB CU